Ubytování na vranovské přehradě - Camp Bítov

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby C A M P B Í T O V spol. s r.o., se sídlem Bítov 64, 671 10 Bítov, IČO 16325737 (dále jen „Správce“), zpracovával mé osobní údaje pro marketingové účely spočívající v nabídce ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných Správcem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“, na dobu neurčitou, nebo do odvolání tohoto mého souhlasu. 

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména

Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména

V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na emailovou adresu info@camp-bitov.cz nebo na telefonní číslo 731 466 739.

Získaná ocenění

Prohlédnout plánek Campu Bítov